Ján Božoň - Gekon                                                                               

IČO: 46675485                                                                                  
miesto podnikania: Poprad                                                        
 tel. č.: 0903 356 346.                                                             
email:  jannciib@gmail.com                                                       
 

Oblasť pôsobenia

Pôsobíme na celom území Slovenska po dohode aj v zahraničí.

 

Cenová ponuka

Cenovú ponuku vypracujeme po obhliadnutí objektu. 

 

Kontaktujte nás