Vyškové práce                                                       Stavebné práce 

Ján Božoň - Gekon                                                                        Peter Božoň        
IČO: 46675485                                                                                IČO: 46044728   
miesto podnikania: Poprad                                                        miesto podnikania: Poprad
 tel. č.: 0903 356 346.                                                               tel.č.: 0902683575
email:  jannciib@gmail.com                                                       email: peterbozon@gmail.com
 

Oblasť pôsobenia

Pôsobíme na celom území Slovenska po dohode aj v zahraničí.

 

Cenová ponuka

Cenovú ponuku vypracujeme po obhliadnutí objektu. 

 

Kontaktujte nás